Năr tơmơ\t: 24/6/2022

 

VOV4.Bahnar - Kŭm hăm tơ drong vei lăng trong tơ̆ tơ ring sơ lam kơ jung hlŏh 141 km tơ ter hăm dêh char Mondulkiri, tĕh đak Campuchia, ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam Dak Nông hlôi đei lơ tơ drong jang lơ̆m tơ pôl tôch đei yoa. Ưh lăp vang pơ jing anih jang chinh trĭ tơ̆ 7 xăh sơ lam, tơ gŭm ăn kon pơ lei atŏk tơ iung mŭk drăm, tơ pôl, ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam Dak Nông oei jang ‘lơ̆ng tơ drong jang tơ bôl, tơ gop hơ met pơ ‘lơ̆ng tơ drong pơ vei, jang hơ doi đơ̆ng 2 tĕh đak.

Drơ̆m kơ sơ̆, hyưp măt ‘năr jur hơ la jơ̆ng kông tơ̆ păih Campuchia, Đại úy Tôn Đức Thái – Phŏ Kơ dră jang Chinh trĭ kơ Đông linh vei lăng ‘măng jang sơ lam Thuận An (Ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam dêh char Dak Nông) kŭm hăm 2,3 ‘nu linh năm dăr lăng mă hơ tuch tơ̆ 2 anih oei man hnam tơ gŭm ăn bơ ngai mơ mat tat vă pơ jao lơ̆m khei 6/2022. ‘Nŏh jĭ tơ mam yoa ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam Dak Nông păng Anih MTTQ dêh char hơ păh ăn unh hnam ƀok Y Sa Ly Môn păng unh hnam yă H'Piơk – 2 unh hnam tơ nuh (bơ ngai M’Nông) tơ̆ plei Sar Pa, xăh Thuận An, apŭng Đak Mil. Kŭm hăm kơ sô̆ jên 100 triu yoa 2 anih jang tơ gŭm, kăn ƀô̆, linh tơ̆ Kơ đông vei lăng ‘măng jang sơ lam Thuận An, Anih mong jên tơ gŭm bơ ngai tơ nuh xăh Thuận An oei tơ gŭm 15 triu hlak jên păng vang ăn bơ ngai năm man vă tơ gŭm ăn 2 unh hnam âu pơm hnam.

 

Ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam jang hơ doi hăm Khul kơ dră tơ ring pơ jao hnam ăn unh hnam yă H' Piơk (Rup Phan Tân - Ƀăo Dak Nông)

 

Đại úy Tôn Đức Thái ăn tơ băt, ‘ngoăih kơ man hnam, anih oei pơ gơ̆r lơ tơ drong jang nai tôch đei yoa: “Kăl loi, lơ̆m dôm sơ năm âu ki, bơ̆ jang dôm trong jang đơ̆ng Ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam, kơ đông iŏk tơ gŭm ăn lơ hŏk tro tơ̆ tơ ring. Hăm tơ drong tơ gop jên khei đơ̆ng kăn ƀô̆, linh vă tơ gŭm ăn kon mon hŏk tro, lơ̆m nŏh iŏk rong 1 ‘nu ŏh păng tơ gŭm ăn 6 ‘nu ŏh nai. Kơ đông oei jang hơ doi hăm dôm anih jang, khul grŭp tơ lĕch lơ trong tơ gŭm ăn kon pơ lei jang sut pơ đĭ pơ ngot, tơ jur tơ nuh hin, pơ tih gia nhen tơ drong jang “Rơ mo yŏng ăn bơ ngai tơ nuh”, “rong bơ be pơ lơ̆h băl”, pơ jing tơ drong ‘lơ̆ng ăn kon pơ lei jang tŏk mŭk drăm, vei sơ đơ̆ng tơ drong arih, tŏk klăih đơ̆ng tơnuh hin”.

Bơ̆ jang tơ drong jang tơ̆ tơ ring, lơ̆m dôm sơ năm âu k, Kơ đông linh vei lăng ‘măng jang sơ lam Thuận An tơ lĕch tơ drong jang Pơ jing anih jang chinh trĭ tơ̆ tơ ring, tơ gop jơ hngâm pơ jing lơ chi ƀô̆, Khul vei lăng pơ lei kơ dih, bơ̆ jang pran kơ jăp, tưk tơ iung tơ drong jang mŭk drăm, tơ pôl. Mă hơ dăh, Kơ đông athei 1 ‘nu bơ ngai vang jang lơ̆m Khul kơ dră chĕp kơ̆l đảng, dang ei pơm Kơ dră Anih jang kiơ̆ Luơ̆t kơ Jơ nŭm pơ gơ̆r kon pơ lei xăh Thuận An; 10 ‘nu đảng viên vang hŏk hôp tơ̆ dôm chi ƀô̆ pơ lei pơ la, 37 ‘nu bơ ngai vei lăng lơ unh hnam.

Thượng tá Phan Quốc Tuấn – Yŏng kơ đông linh vei lăng ‘măng jang sơ lam Thuận An ăn tơ băt, lơ̆m dôm sơ năm âu ki, kơ đông hơ nơ̆ng tơ rĕk truh tơ drong jang tơ bôl kơ kon pơ lei. Kơ chăng roi tơ ƀôh ăn anih jang đảng, khul kơ dră pơ gơ̆r tơ ring, pơ gơ̆r ăn dôm khul jang đơ̆ng Anih jang đảng apŭng, Dơ nŏ anih vei lăng kon pơ lei apŭng Đak Mil, kŭm hăm khul linh công an, ƀô̆ đô̆i, linh vei lăng tơ ring sơ lam,… năm ngôi păng hơ păh tơ mam ăn kon pơ lei păng khul linh vei lăng tơ ring sơ lam dêh char Mondulkiri, Campuchia. ‘Nao âu khul kăn ƀô̆ apŭng Đak Mil kŭm hăm ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam hlôi năm hơ pong păng hmach thơ thou Têt Chol Chham Thmay tơ̆ apŭng Pechr Chenda, dêh char Mondulkiri. Kơ đông hơ nơ̆ng pơ jing tơ drong ‘lơ̆ng ăn kon pơ lei tơ̆ tơ ring sơ lam, mă loi ‘nŏh tơ̆ 2 pơ lei Sar Pa păng Bu Đăk, xăh Thuận An mât lĕch năm ngôi tơ̆ kơ tum kơ tŏng, ‘nhŏng ŏh găh xăh Bu Sa Ra, apŭng Pechr Chenda, dêh char Mondulkiri (tĕh đak Campuchia):

“Hơ drô̆ xăh Thuận An đei hlŏh 150 unh hnam đei ‘nhŏng ŏh, kơ tum kơ tŏng păih to. Kon pơ lei hơ nơ̆ng truhg ngôi tơ̆ băl; đơ̆ng bơ̆n năm tơ̆ đe sư, kŭm nhen đơ̆ng đe sư năm tơ̆ bơ̆n lơ̆m dôm năr lêh têt, et ot kơ unh hnam. Kơ đông oei pơ jing tơ drong 'lơ̆ng, pơ tho tơ ƀôh, roi tơ băt vă kon pơ lei yak vih vât, mât lĕch trŏ hăm tơ drong hơ găt đơ̆ng luơ̆t; pơ jing tơ drong pơ vei 'lơ̆ng hơ iă đơ̆ng kon pơ lei 2 păh. Kiơ̆ đơ̆ng noh jang 'lơ̆ng tơ drong jang vei lăng tơ ring sơ lam. Kiơ̆ đơ̆ng kon pơ lei nhôn kŭm băt hơ dăh lơ tơ drong vă pơ yoa ăn tơ drong jang vei lăng tơ ring sơ lam đơ̆ng kơ đông.”

Dêh char Dak Nông đei trong sơ lam kơ jung hlŏh 141km tơ ter hăm dêh char Mondulkiri, Campuchia. Tơ ring pơm kơ đông oei đơ̆ng Ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam xă truh 7 xăh, hăm 32 hơ drĕch hơ drung arih xa hơ dai găh 4 apŭng sơ lam tơ til hăm 4 xăh kơ 2 apŭng Pechr Chenda păng Ô Răng găh dêh char Mondulkiri, Campuchia.

Anih chĕp kơ̆l pơ gơ̆r Ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam dêh char Dak Nông hơ nơ̆ng kơ chăng roi tơ ƀôh ăn Anih jang đảng dêh char, Dơ nŏ anih vei lăng kon pơ lei dêh char bơ̆ jang ‘lơ̆ng tơ drong jang tơ bôl kơ kon pơ lei, jang tơ bôl kơ khul linh. Khei ‘năr jĭ Covid-19 tôch hơ mơt ki, dêh char Dak Nông pơ gơ̆r ăn lơ khul năm ngôi, hơ păh tơ mam, đei bơ̆n phe ƀa tơ mam xa, tơ mam jang pơ gang vă tang găn jĭ COVID-19. ‘Nao hlŏh âu, đơ̆ng rŏng kơ tơ drong jĭ đei tang găn, lơ khul jang đơ̆ng dêh char Dak Nông năm hơ pong tơ̆ dêh char Mondulkiri păng hmach thơ thou têt Chol Chham Thmay. Kiơ̆ Đại tá Phan Quý Vỹ - Phŏ Chính ủy Anih chĕp kơ̆l pơ gơ̆r khul linh vei lăng tơ ring sơ lam dêh char Dak Nông, tơ drong jang tơ bôl vang tơ gop tôch gĭt kăl vă hơ met pơ ‘lơ̆ng tơ drong pơ vei, jang hơ doi đơ̆ng 2 tĕh đak pơ ma atŭm păng 2 dêh char Dak Nông - Mondulkiri pơ ma adrô̆; mă loi hơ met kơ jăp tơ drong pơ vei, mât 1 jơ hngâm đơ̆ng kon pơ lei 2 tĕh đak tơ̆ tơ ring sơ lam.

“Hrei ‘nâu oei tơ lĕch tơ drong pơm pô̆ ƀăn đơ̆ng dôm kơ đông linh vei lăng tơ ring sơ lam hăm dôm khul linh păih Campuchia, păng oei tơ lĕch trong pơm pô̆ ƀăn ăn dôm pơ lei tơ̆ 2 păh tơ ring sơ lam. Anih jang đảng dêh char pơ tho tơ ƀôh păng Dơ nŏ anih vei lăng kon pơ lei kŭm đei trong jang, dôm apŭng sơ lam păng dôm kơ đông linh oei tơ lĕch jang ngăl. Kiơ̆ đơ̆ng nŏh pơm hơ tŏk hlŏh dơ̆ng tơ drong pơ vei, mĭnh ƀơ̆r đon đơ̆ng tĕh đak jê̆ băl ăn kon pơ lei 2 păh. Hơ dai hăm ‘nŏh kĭ tơ drong jang tơ gŭm ăn boăl jang atŏk tơ iung mŭk drăm, jŏh ayŏ kơ dŏ xoang, pơ tho pơ hrăm. Pơ tih gia nhen tơ drong jang “Chông ba ŏh năm hŏk”, ƀô đô̆i vei lăng tơ ring sơ lam dêh char Dak Nông tơ gŭm ăn 12 ‘nu ŏh tơ̆ Campuchia, rim khei 1 ‘nu ŏh đei tơ gŭm 500 rơ bâu hlak jên, păng rong đe ŏh truh hŏk đang lăm 12. Kiơ̆ đơ̆ng et pơm pô̆ ƀăn gô pơ tho tơ ƀôh tơ drong juăt, 1 jơ hngâm 1 đon đơ̆ng 2 păh vang vei lăng tơ drong pơm tơm, tơ drong sơ đơ̆ng tơ̆ tơ ring sơ lam tĕh đak, vei kơ jăp rơ ngei hiôk hian, sơ đơ̆ng 'lơ̆ng păng jang tŏk pran”. 

Quốc Học – Y Sưng: Chih

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định