Năr tơmơ\t: 27/7/2021

VOV4.Bahnar  – Tơ̆ 'măng tơjrâ̆m hăm dôm bơngai tơgŭm jơhngơ̆m ăn kăch mạng, 'nhŏng oh linh lôch dŏng teh đak ƀơ̆t tơbăt 74 năm năr Linh jĭ rơka – Linh lôch dŏng teh đak,  Thủ tướng teh đak ăn tơbăt, dang ei đei hloh  9,2 trĭu 'nu bơngai đei xa jên tơgŭm. Kơ rơbâu 'nu Yă đei hơnăn Mĕ Việt Nam nuih mơng tŏk bŏk oei đei xa jên rong 'me. Tơdrong erih kơ rim unh hnam bơngai tơgŭm jơhngơ̆m hăm teh đak đei vei xơđơ̆ng hơtŏ dăh mă kơjung hloh tơdrong pơkăp kơ kon pơlei lơ̆m tơring. Tơdrong jang ƀlŏk tơbăt hăm tơdrong pơgơ̆r đơ̆ng Đảng, tơdrong vei lăng đơ̆ng dôm jăl pơgơ̆r, tơdrong yak hadoi đơ̆ng Măt trâ̆n tôh kuôk păng dôm jơnŭm jang tơpôl, jơnŭm jang chĭnh trĭ hlôi pơlang xă jâ̆p teh đak hăm lơ tơdrong jang kăp gĭt, hơvơn đei tơdrong tơgop đơ̆ng tôm kon pơlei ăn Jên mong ƀlŏk tơbăttŏk truh kơ rơbâu tih hlj; tơdrong man hnam 'mêm kơ eng, axong kơsâ̆p hla bar mong jên ăn linh jĭ rơka hlăm dăh mă axong jên hŏk ăn kon hơ ioh unh hnam mă teh đak tơchơ̆t tơgŭm.  

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định