Năr tơmơ\t: 26/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Gơ măng ‘năr 25/7, Anih pơ gơ̆r jang tang găn jĭ Covid-19 dêh char Gia Lai roi tơ băt, Khul kơ dră tĕh đak păng Anih tơm vei lăng jang pơ gang vă pơ truh dơ̆ng ăn dêh char Gia Lai hlŏh 1,6 triu kơ liêu vaccin tang găn jĭ Covid-19 đơ̆ng dang ei truh đĭ sơ năm.

 

Pơ lei tơm Pleiku oei jang kiơ̆ Tơ drong tơ chơ̆t 15/CT-TTg đơ̆ng 8 jơ ‘năr 26/7

 

Thoi nŏh, kơ tă lơ̆m sơ năm ‘nâu, dêh char vă ƀet pơ gang tang găn jĭ Covid-19 ăn 92% kơ sô̆ kon pơ lei kơ pal kơ 18 sơ năm. Mă hơ dăh, lơ̆m khei 7, Gia Lai ƀet vă jê̆ 150 rơ bâu kơ liêu vaccin ăn dôm bơ ngai kăl đei tơ gŭm ƀet hơ drol. Đơ̆ng khei 8 truh khei 12, dêh char vă iŏk, ƀet dơ̆ng hlŏh 1,6 triu kơ liêu ăn kon pơ lei kơ pal kơ 18 sơ năm, hơ tŏ hăm 92% kơ sô̆ kon pơ lei lơ̆m sơ năm ‘nâu.

Kŭm lơ̆m gơ măng 25/7, Anih pơ gơ̆r jang tang găn jĭ Covid-19 Gia Lai roi tơ băt, dêh char đei dơ̆ng 1 ‘nu bơ ngai ‘nao jĭ, ‘nŏh jĭ hơ kăn kăn ƀô̆ Mặt trận tổ quốc phương Tây Sơn (Pleiku) tơ pŏh jĭ Covid-19, hơ tŏk kơ sô̆ bơ ngai tơ pŏh jĭ lơ̆m năr truh 4 ‘nu, akŏm đĭ đăng kơ sô̆ bơ ngai jĭ lơ̆m ‘măng jĭ ‘nao tơ pŏh âu truh 26 ‘nu.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định