Năr tơmơ\t: 27/6/2022

 

VOV4.Bahnar - ‘Năr 26/6, Kơ dră Jơ nŭm châu Âu Charles Michel tơ chơ̆t hơ dăh, Jơ nŭm châu Âu (EU) khŏm vă tơ lĕch tơ drong tơ chơ̆t kơ̆m răt tơ mơ̆t măih đơ̆ng Nga. Tơ drong tơ chơ̆t âu gô ƀơm ưh kơ ‘lơ̆ng truh jên iŏk đơ̆ng Nga lơ̆m tơ drong hơ met ăn tơ drong tơ blăh gĭt kăl tơ̆ Ukraine. 4 teh đak G7 ‘noh đei Mi, Canađa, Nhật Bản păng Anh ‘nao drơ̆ng nơ̆r gô kơ̆m răt tơ mơ̆t măih đơ̆ng Nga, nhen 1 păh lơ̆m tơ drong hơ drin hơ tŏk tơ drong kơ hret athei Nga pơ dơh tơ drong tơ blăh tơ̆ Ukraine. Kơ dră jang tơ bôl Mi Antony Blinken akhan tơ drong tơ chơ̆t kơ̆m răt tơ mơ̆t măih đơ̆ng Nga, tơ chĕng hơ drol gô đei tơ băt hơ dăh tơ̆ Hop akŏm tih G7, pơm ăn kơ Nga hiong lê̆ jên iŏk rim sơ năm tŏk truh 19 ti đôla Mi. Kiơ̆ kơ khŭl kơ dră teh đak Mi, măih jĭ tơ mam tĕch tơ̆ teh đak đe tih mă 2 kơ teh đak Nga, pơm đei jên iŏk lơ ăn khŭl kơ dră chĕp kơ̆l kơ ƀok kơ dră tơm Vla-đi-mia Pu-tin.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định