Năr tơmơ\t: 24/7/2021

 

VOV4. Bahnar - Lăp đơ̆ng rŏng pơlei tơm Gia Nghĩa đei ƀô̆h bơngai jĭ Covid-19 lơ̆m kon pơlei, gơmăng năr 22/7, ƀok Hồ Văn Mười, Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei dêh char Dak Nông hlôi kĭ Tơdrong tơchơ̆t găh pơlăp mĭnh ƀar trong jang kăl lơ̆m tang găn jĭ Covid-19 lơ̆m tơring. Kiơ̆ kơ ‘nŏh, dêh char Dak Nông tơchơ̆t pơvang tang găn pơđĭ lơ̆m pơlei tơm Gia Nghĩa đơ̆ng 12 jơ năr 23/7 păng pơlăp pơm kiơ̆ kơ hret rim trong jang kiơ̆ Nơ̆r athei jang kiơ̆ 16 đơ̆ng Thủ tướng tĕh đak.

Lơ̆m gơmăng năr 23/7, rim hơnĭh bơ̆ jang lơ̆m pơlei tơm Gia Nghĩa hlôi athei kang ƀô̆, bơngai jang năm tơ̆ hơnĭh bơ̆ jang hloi vă khăm hơlen SARS-CoV-2 hăm trong test rĕnh. Trŭh pơgê năr 23/7, dêh char Dak Nông hlôi ƀô̆h đei dơ̆ng 8 ‘nu bơngai tơpŏh jĭ Covid-19, lơ̆m au 6 ‘nubơngai jĭ tơ̆ pơlei tơm Gia Nghĩa păng 2 ‘nu bơngai jĭ tơ̆ Hơnĭh ăn oei hơdrô̆ lơ̆m apŭng Dak Rlâp. 6 ‘nu bơngai tơpŏh jĭ Covid-19 tơ̆ pơlei tơm Gia Nghĩa jei bơngai F1 kơ Bơngai drŏ kăn jĭ 72764 (‘nŏh jĭ đei bơngai klo, kon drŏ kăn, mai, sau păng 2 ‘nu bơngai koeng ƀôt), hlôi năm oei hơdrô̆ tơ̆ hơnĭh ăn oei hơdrô̆ akŏm kơ peli tơm đơ̆ng năr 22/7. Jô̆ trŭh dang ei, dêh char Dak Lăk hlôi đei 27 ‘nu bơngai tơpŏh jĭ Covid-19.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định