Năr tơmơ\t: 24/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Ƀlep ƀơ̆t tơ băt 74 sơ năm năr Linh jĭ rơ ka - Linh lôch dŏng teh đak, kơ sơ̆ ‘năr (23/7), Kơ dră teh đak Nguyễn Xuân Phúc tơ mang, asong tơ mam ăn rim linh jĭ jăn tơ̆ Hơ nih rong ‘me lĭnh jĭ rơ ka ăl păng Hơ met vei lăng bơ ngai đei kŏng dêh char Hà Nam; tơ mang, asong tơ mam ăn mĕ Việt Nam nŭh mơng păng linh jĭ rơ ka jang ‘lơ̆ng tơ̆ dêh char.

Kơ dră teh đak Nguyễn Xuân Phúc asong tơ mam ăn rim linh jĭ rơ ka, jĭ jăn

Tang măt kơ dră chĕp kơ̆l Đảng, teh đak tơ ƀôh jơ hngơ̆m ƀlŏk hơ dơ̆r hăm rim linh jĭ rơ ka, linh jĭ jăn lơ̆m hơ nih jang, rim linh jĭ jăn păng ŭnh hnam linh lôch dŏng teh đak, bơ ngai đei kŏng lơ̆m teh đak, kơ dră teh đak Nguyễn Xuân Phúc hôn bơ nê kơ rim linh jĭ rơ ka, jĭ jăn hlôi ling lang hơ drin yak hloh tơ drong jĭ jăn, ơ̆h sơ ‘ngon, jang kiơ̆ nơ̆r pơ tho đơ̆ng ƀok Hồ: linh jĭ rơ ka mă lei ư̆h kơ jo po, hơ nơ̆ng pơ jing tơ drong arih sa ‘lơ̆ng hơ iă hloh, tơ gop ăn pơ lei pơ la teh đak. Hloh vă jê̆ 50 sơ năm pơ jing, Hơ nih jang ‘me rong linh jĭ rơ ka, jĭ jăn păng hơ met vei lăng bơ ngai đei kŏng dêh char Hà Nam hlôi jang đang hơ gei hloh hơ năp jang, sơng iŏk vă jê̆ 3.000 ‘nu linh jĭ rơ ka, jĭ jăn, hlôi hơ met vei lăng hloh 72.000 ‘nu bơ ngai đei kŏng hăm kach mang, lơ̆m noh vei lăng ăn kơ 28 ‘nu linh jĭ ăl.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định