Năr tơmơ\t: 23/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơ sơ̆ 22/7, dêh char Dak Nông đei bơ ngai mă 19 tơ pŏh jĭ COVID-19 lơ̆m tơ pôl. ‘Nâu jĭ bơ ngai jĭ ưh băt tơ pŏh đơ̆ng yơ. Bơ ngai jĭ drŏ kăn N.T.B. rơ nĕh sơ năm 1975, oei tơ̆ kueng 2, phường Nghĩa Tân, plt Gia Nghĩa, dêh char Dak Nông. Bơ ngai jĭ đei chă ƀôh kiơ̆ đơ̆ng khăm hơ len tơ̆ hnam pơ gang đa khoa dêh char Dak Nông, mưh test hrĕnh pơ rang jĭ SARS-CoV-2 ăn ƀôh sư đei jĭ, iŏk sek hơ len pham tơ̆ Anih vei lăng tơ drong jĭ jăn dêh char set hơ len RT-PCR ăn ƀôh đei virus SARS-CoV-2.

 

Pơ vang găn anih đei jĭ tơ̆ Dak Nông

 

Kiơ̆ tơ drong hơ len năng pơ rang jĭ, Bơ ngai jĭ âu ‘nŏh jĭ bơ ngai tĕch mơ dro, arih kơ tă tơ̆ tơ ring, đei tơ ƀâp hăm dôm bơ ngai huơ̆r gre chơ tơ mam kơ dâu trong hơ tăih đơ̆ng dôm dêh char đei jĭ COVID-19 nhen Bình Dương, Đồng Nai, Dak Lak. Đơ̆ng rŏng kơ set hơlen đei virus SARS-CoV-2, anih jang pơ gang chơ bơ ngai jĭ năm tơ̆ anih oei hơ drô̆ vă hơ met jĭ Covid-19 kơ dêh char. Dôm khul jang kơ pal pơ gơ̆r hơ len năng tơ drong yak vih vât đơ̆ng bơ ngai jĭ păng chă đei 24 ‘nu bơ ngai tơ ƀâp, ngôi hơ dai hăm sư. Dang ei khul jang kơ pal oei tơ chă dôm anih mă bơ ngai jĭ năm truh, yak vih vât lơ̆m 14 năr adrol ki.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định