Năr tơmơ\t: 26/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Jô̆ truh ‘năr dơ̆ng ‘năr 25/7, tơ drong jang pơm rơ goh, vei sơ đơ̆ng anih jang tơ mam lơ̆m oei sa ăn kon pơ lei păng bơ ngai jĭ tơ̆ Hnam pơ gang pơm tơ̆ ‘ngoăih kơ sô̆ 1 păng hơ nih ăn oei hơ drô̆ akŏm tơ̆ Ký túc xá hnam trưng Đại học Tây Nguyên hlôi đei jang đang. Hơ drô̆ Hnam pơ gang pơm tơ̆ ‘ngoăih kơ sô̆ 1 tŏk bŏk hơ nơ̆ng hơ met ming ŭnh điên, đak tơ̆ 1,2 hơ nih đei hư.

Dak Lak hơ met tôm ăn Hnam pơ gang pơm tơ̆ ‘ngoăih kơ sô̆ 1

Găh tơ mam kơ măy kơ mŏk, Hnam pơ gang hlôi chơ đei 1 pôm kơ măy hơ len lăng pham, 1 pôm kơ măy sinh hóa, 1 kơ măy X-quang păng 1,2 tơ mam nai đơ̆ng Hnam pơ gang Đa khoa pơ lei tơm Buôn Ma Thuột păng hnam pơ gang Đa khoa tơ ring Tây Nguyên. Lơ̆m kơ sơ̆ ‘năr 25 păng ‘năr 26-7, Hnam pơ gang hơ nơ̆ng hơ met ming, hơ pŭih hơ met hơ nih ‘măn ăn bơ ngai jang pơ gang; hơ nơ̆ng athei Anih vei lăng găh jang pơ gang ăn gre kâp kư̆u, kơ măy siêu âm đầu dò, 3 tŏ kơ măy pơ tŏ plei nŭih, pơ gang...; akŏm bơ ngai jang, pơ tho tơ drong hơ găt bơ̆ jang, pơ hrăm dơ̆ng tơ drong jang tang găn hiă lơ̆m vei lăng, hơ met bơ ngai jĭ COVID-19. Tơ chĕng hơ drol truh đĭ ‘năr 26-7 gô jang đang rim tơ drong jang hơ met ăn păng gô sơng bơ ngai jĭ mơ̆t hơ met lơ̆m pơ gê ‘năr 27-7.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định