Năr tơmơ\t: 28/6/2022

 

VOV4.Bahnar - Kiơ̆ đơ̆ng Dơnŏ anĭh thuê̆ dêh char Dak Lăk, mă đơ̆ng đei răm đơ̆ng jĭ hơbuh Covid-19 mă lei đơ̆ng blung sơnăm trŭh dang ei, tơdrong jang kiơ̆ ba thuê̆ kơ rim hơnĭh jang, hơnĭh mơdro sa hlôi đei lơ hlŏh nơ̆r pơkăp.

Kiơ̆ kơ ‘nŏh, tơ̆ Dak Lăk đơ̆ng blŭng sơnăm 2022 trŭh dang ei, thuê̆ iŏk đei hlŏh 2.840 ti hlak jên, iŏk jơnei vă jê̆ 62% mă Trung ương pơjao, hơtŏ 122% pơtêng hăm khei au sơnăm 2021. Lơ̆m au rim hơnĭh thuê̆ iŏk đei lơ ‘nŏh đơ̆ng rim hơnih mơdro sa ŭnh hnam pơm tơm kơ dĭh tŏk hlŏh 20%; thuê̆ jang sa iŏk đei rim bơgai hlŏh 86%; thuê̆ pơm hla bơar iŏk đei 42%; thuê̆ au to jơnei 6,5%; thuê̆ ăn asong sir iŏk tĕh chuơ̆h tơmo 8,4%; thuê̆ jên mơng tĕh vă jê̆ 15%. Ƀok Bùi Văn Chuẩn, Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh thuê̆ dêh char Dak Lăk tơbăt: Thuê̆ ăn hơnĭh mong jên bơ̆ jang tĕh đak tŏk lơ kơ yuơ mŭk drăm đei hơmet pơ ‘lơ̆ng đơ̆ng rŏng jĭ hơbŭh Covid-19. Atŭm hăm ‘nŏh, Dơnŏ anĭh thuê̆ hlôi atŏk kơtang bơ̆ jang dăr lăng, lăng hơlen tang găn ư̆h kơ iok đei thuê̆. 

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định