Năr tơmơ\t: 15/6/2021

 

VOV4.Bahnar -  Vĭh hơlau tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao đơ̆ng sơnăm 2018, mă lei tơ̆ tơring Cư Ni, apŭng Ea Kar (Đak Lăk), khei năr au oei đei vă jê̆ 200 ŭnh hnam kon pơlei măh iŏk yua tơlei ŭnh hơyŭh pơgia, chă dăng kơ dĭh đơ̆ng 15 sơnăm hơdrol. Kơ yuơ tơlei, jrăng ư̆h pă ‘lơ̆ng, đĭ so, pă ‘lơ̆ng, kơna ŭnh hơyŭh ư̆h sơđơ̆ng. Tơlei jrăng đĭ so sĕnh pơm hiong răm ŭnh hơyŭh tôch kơ tang oei pơm ăn rim ŭnh hnam măh kla ăn kon jên hăm kơ jă măt hlŏh đơ̆ng 2 - 3 ‘măng pơtêng hăm tơdrong tơchơ̆t.

Tơlei ŭnh hơyŭh pơ gia đei kon pơlei chă dăng chô̆ tơ̆ dơnơm ‘long jĭh trong

Dăng tơlei chô̆ đơ̆ng jrăng tơm tơring Cư Ni dăng trŭh koeng 4 thôn Quảng Cư 2 atăih 2 kây sô̆, đei lơ tơlei tĭh iĕ phara dĭh băl chă dăng mơ ‘nhuêng mơ ‘nhoang tơ̆ dôm jrăng đĭ grê hơrêng hơrang vă păk, dăh mă dăng chô̆ tơ̆ dơnơm ‘long hơdrĭh. Ƀok Bế Văn Viện, kon pơlei oei lơ̆m koeng 4 thôn Quảng Cư 2, tơring Cư Ni tơbăt, tơlei păng jrăng ŭnh hơyŭh tơ̆ au jei kơ yuơ rim ŭnh hnam lơ̆m pơlei chă răt kơ dĭh, chă chô̆ kơdĭh đơ̆ng sơnăm 2005. Trŭh dang ei, jrăng đĭ bŭk, tơlei đĭ pă ‘lơ̆ng kơna ŭnh hơyŭh pă gan jăng, mư̆h lăng ti vi jei pă gan hơdăh ‘lơ̆ng, mơ̆h pai hăm gŏ điên kơtĕch mĭnh jơ mă lei ư̆h kơ sĭn ... Mă đơ̆ng iŏk yua ŭnh hơyŭh ư̆h kơ gan lơ, mă lei ŭnh hnam ƀok păng kon pơlei lơ̆m koeng măh kla ăn kon jên ŭnh hơyŭh măt hlŏh đơ̆ng 2-3 ‘măng kơ jă ŭnh hơyŭh dang ei:“Ŭnh hnam nhôn đei 5 ‘nu, mĭnh khei ŭnh hơyŭh lăp tơtơ̆k hơdăh lơ̆m ŭnh hnam păng pai mơ̆h mă lei đĭ  400.000 – 500.000 hlak jên. Rim ŭnh hnam oei tơ̆ hơnĭh kơdrơ̆m tơring iŏk yua ŭnh hơyŭh lăp 2.000 hlak jên lơ̆m 1 kw jơ ŭnh hơyŭh, tơ̆ au nhôn măh kla ăn đơ̆ng 4.000 trŭh 5.000 hlak jên lơ̆m 1 kw jơ ŭnh hơyŭh, đei ‘măng tŏk trŭh 6.000 hlak jên. Kon pơlei apĭnh kơdră kơpal lăng ba tơgŭm dăng tơlei ŭnh hơyŭh tơgŭm ăn kon pơlei vă iŏk yua ŭnh hơyŭh sơđơ̆ng păng kon jên iŏk yua tŏ sĕt ƀiơ̆.”

Đơ̆ng rŏng lơ sơnăm, tơlei ŭnh hơyŭh pă ‘lơ̆ng pơm ăn kon pơlei măh kla ăn kon jên iŏk yua ŭnh hơyŭh măt hlŏh 2-3 ‘măng kiơ̆ tơdrong tơchơ̆t đơ̆ng Hơnĭh jang ŭnh hơyŭh

Ƀok Lê Văn Thưởng – Thôn trưởng thôn Quảng Cư 2, tơring Cư Ni tơbăt hơdăh, thôn Quảng Cư 2 đei 142 ŭnh hnam ‘nŏh mĭnh poăt ŭnh hnam măh iŏk yua tơlei ŭnh hơyŭh pă ‘lơ̆ng hăm kơ jă măt hlŏh lơ̆m lơ sơnăm au ki, akŏm lơ̆m rim koeng 2 păng 4. Ƀok Thưởng tơbăt, ‘ngoăih kla ăn kon jên iŏk yua ŭnh hơyŭh măt ‘nŏh rim tơlei ŭnh hơyŭh pă gan ‘lơ̆ng kơna tôch hơmơt ăn tơdrong oei sa kơ kon pơlei.“Đơ̆ng sơnăm 2005 – 2006 ‘nŏh kon pơlei oei tơ̆ koeng 2 păng 4 chă dăng tơlei ŭnh hơyŭh kơ dĭh đei dăng 4 tơlei pơtrŭh ăn 15 - 16 ŭnh hnam lơ̆m 1 tơlei tơm iŏk ŭnh hơyŭh. Tơlei chô̆ kơ dĭh đơ̆ng hơnĭh hă thê̆ tơ̆ tơring dăng trŭh tơ̆ koeng atăih 1,7 - 1,8 km đĭ hư kơtang kơna tôch hơmơt. Lơ̆m pơyan ‘mi đe kon năm hŏk, kon pơlei vĭh đơ̆ng jang jei tôch hơmơt kơ yuơ hơmơt ŭnh hơyŭh hrip đơ̆ng dang yơ ư̆h kơ tom băt, găh iŏk yua ŭnh hơyŭh ư̆h sơđơ̆ng.”

Lơ̆m tơring Cư Ni apŭng Ea Kar hrei au đei 4.300 ŭnh hnam, akŏm lơ̆m 23 thôn pơlei. Ƀok Nhữ Minh Tuyến – Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh vei lăng kon pơlei tơbăt, hrei au tơring oei pă 193 ŭnh hnam oei lơ̆m thôn 4, 8, Ea Sing 1 păng Quảng Cư 2 măh iŏk yua ŭnh hơyŭh hăm kơ jă măt hlŏh tơdrong tơchơ̆t đơ̆ng hơnĭh jang ŭnh hơyŭh. Tơdrong tơm pơm ăn ‘nŏh rim ŭnh hnam tŏk bŏk oei iŏk yua tơlei hmă pă gan ‘lơ̆ng. Vă hơmet pơ ‘lơ̆ng tơdrong au ‘nŏh tơring kăl sơng iŏk đei kon jên đơ̆ng tĕh đak vă hơmet ăn kon pơlei.“Găh 4 thôn pơlei kơ kon pơlei măh iŏk yua ŭnh hơyŭh hăm kơ jă măt ‘nŏh nhôn ư̆h kơ đei kon jên vă tơmơ̆t dăng ăn tơlei kơ yuơ jên dăng tơlei au tôch kơ lơ păng kon jên bơ̆ jang tơring jei ư̆h kơ tom. Ƀơ̆t măt, nhôn chă pơrô̆ athei kon pơlei pơkom, dar deh chă tơplĭh jrăng ‘long pơm hăm jrăng man. Găh đunh đai, nhôn hlôi apĭnh athei kơdră kơpal păng tŏk bŏk gô chang tơmơ̆t jên jang đơ̆ng hơnĭh jang ŭnh hơyŭh ‘nŏh mă gơ̆h chă dăng tơlei ‘nao ‘lơ̆ng liĕm hơmet pơ ‘lơ̆ng tơnap tap ăn kon pơlei”..

Bơngai chĭh: Tuấn Long

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định