Năr tơmơ\t: 28/6/2022

VOV4.Bahnar – Lơ\m tơdrong Hop ako\m axong jang tơ\ Anih jang Ko\ng nge# kao pơlei tơm HCM, ăh pơgê năr 27/6, Anih vei lăng kon pơlei pơlei HCM hlôi pơjao Tơchơ\t drơ\ng nơ\r pơkăp axong ăn Tơdrong jang R&D – Anih jang hơlen păng Pơtho pơhrăm hơmet j^ kơdơl\ trong huan pham S.I.S pơlei tơm HCM (Anih jang Ming man Hòa Bình) păng Hla bar pơkăp axong jang kơ Ko\ng ti Đie#n tưh Samsung HCMC CE Complex. Lơ\m 20 xơnăm pơm jang, truh dang ei Anih jang Ko\ng nge# kao pơlei tơm hlôi axong Hla bar pơkăp chih măt axong jang ăn 163 tơdrong jang hăm kơso# jên jang hloh 12 tih đôlar. Lơ\m noh jên axong jang đơ\ng teh đak đe noh 10 tih đôlar, jên lơ\m teh đak je# 2 tih đôlar. Rim anih jang mu\k drăm ưh adro# pơm jang đei jơnei mă oei pơtoi hơto\k jên jang, pơih xă tơdrong jang tơ\ Anih jang Ko\ng nge# kao, tơgop kăp g^t lơ\m tơmam drăm te\ch răt hăm teh đak đe kơ pơlei tơm HCM.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định