Năr tơmơ\t: 21/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Dang ei hộ chiếu vaccine Covid-19 đơ̆ng Việt Nam hlôi đei Nhật Bản, Mi, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine păng Maldives drơ̆ng ăn- ‘Noh jĭ kơ tơ̆ng ang mă Bơ ngai chă pơ ma tơ lĕch nơ̆r kơ Anih tơm jang tơ bôl Lê Thị Thu Hằng tơ roi lơ̆m hop akŏm tơ roi tơ băt hăm khŭl chih kơ tơ̆ng ang hơ nơ̆ng pơ gơ̆r kơ sơ̆ ‘năr 20/1 tơ̆ Hà Nội. Kiơ̆ kơ yă Lê Thị Thu Hằng, păh Việt Nam kŭm tŏk bŏk drơ̆ng ăn  hộ chiếu vaccine, dăh mă hla ar drơ̆ng ăn pơ gia đơ̆ng 79 teh đak hlôi roi tơ ƀôh truh Anih tơm jang tơ bôl. Tơ drong drơ̆ng ăn âu gô jing tơ drong ‘lơ̆ng vă bơ ngai oei tơ̆ teh đak đe năm mơ̆t tơ̆ Việt Nam đơ̆ng 79 hơ nih âu gô tơ jur ƀiơ̆ jơ năr ăn oei hơ drô̆ akŏm jur oei pă 3 năr păng gơh pơm kơ đeh jơ năr ăn oei hơ drô̆ ăn bơ ngai hlôi ƀet tôm kơ liêu vaccine Covid-19 dăh mă đĭ klăih đơ̆ng jĭ Covid-19. Đơ̆ng ‘năr 1/1 sơ năm ‘nâu, Việt Nam kŭm hlôi pơ gơ̆r dơ̆ng dôm ‘măng păr chơ tơ moi apŭng plĕnh teh hăm 8 teh đak.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định