Tơdrong hri Sêdang – Bơngai hri Y Nía – Y Âi

Xăh Đak Tơ Lùng, apŭng Kon Rẫy, dêh char  Kon Tum

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định