Năr tơmơ\t: 30/11/2021


 VOV4.Bahnar - Kơ dră chĕp kơ̆l pơ gơ̆r teh đak Trung Quốc Tập Cận Bình ‘năr brei (29/11) tơ băt Trung Quốc vă pơ truh dơ̆ng 1 ti kơ liêu vắcxin COVID-19 ăn rim teh đak châu Phi vă iŏk đei tơ drong hơ găt ƀet bơ̆ng ăn 60% măt kon pơ lei châu Phi lơ̆m sơ năm 2022. Pơ kăp găh kơ liêu vắcxin asong dơ̆ng đei tơ lĕch ăn lơ̆m khei ‘năr apŭng plĕnh teh roi ‘năr roi hli tơ tăm găh tơ drong tơ poh lanh đơ̆ng pơ rang vir ‘nao kơ SARS CoV2, đei krao ‘noh Ô-mi-cron, ‘măng mă blŭng đei băt hơ dăh tơ̆ tơ ring pơ băh châu Phi. Lơ̆m ƀai iung pơ ma trực tuyến truh Hop akŏm găh jang Hơ dai Trung Quốc-châu Phi, kơ dră chĕp kơ̆l pơ gơ̆r teh đak Trung Quốc Tập Cận Bình tơ băt 1 anih jang jên hu klĕch tơ ring sơ lam Trung Quốc-châu Phi gô đei pơ jing vă asong ăn rim khŭl jang jên hu châu Phi kơ sô̆ asong tŏk iŏk 10 ti đôla.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định