Năr tơmơ\t: 27/10/2021

 

VOV4.Bahnar - Năr 26/10, dêh char Chiết Giang păng lơ tơ ring nai tơ̆ Trung Quốc pơ tơm ƀet vắc xin COVID-19 ăn hơ iŏh đơ̆ng 3 sơ năm tŏk tơ̆ kơ pal. Kiơ̆ Anih jang pơ gang dêh char Chiết Giang, dêh char hlôi pơih xă tơ drong ƀet vắc xin tang găn jĭ COVID-19 ăn hơ iŏh đơ̆ng 3 sơ năm, tơ plih ăn tơ drong lăp ƀet bơ̆ng ăn hơ iŏh đơ̆ng 12 sơ năm tŏk tơ̆ kơ pal nhen adrol ki.

Kiơ̆ anih jang âu, dôm tơ drong tơ plih găh sơ năm ƀet vắc xin tang găn jĭ COVID-19 lăp hăm tơ drong tơ lĕch trong jang hơ doi tang găn păng vei lăng jĭ COVID-19 đơ̆ng Khul kơ dră tĕh đak Trung Quốc. Kiơ̆ trong jang, dôm tơ ring tơ̆ Trung Quốc athei ƀet đang vắc xin tang găn jĭ COVID-19 jrŭm mă blŭng ăn hơ iŏh đơ̆ng 3 sơ năm tŏk tơ̆ kơ pal adrol kơ ‘năr 20/11 păng jrŭm mă 2 adrol kơ ‘năr 20/12.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định