Năr tơmơ\t: 27/5/2022

 

VOV4.Bahnar - ‘Năr 26/5, Trung Quốc păng Nga hŭt lê̆ tơ drong tơ chơ̆t (yoa Mi chih) vă hơ tŏk dôm tơ drong phak đơ̆ng Liên hợp quốc hăm Triều Tiên yoa tĕh đak ‘nâu pơ gơ̆r lơ ‘măng prăh pơ long năng ƀrâm unh. ‘Ngoăih kơ Trung Quốc păng Nga hŭt lê̆, 13 tĕh đak oei đei dơ̆ng lơ̆m Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng Liên hợp quốc tơ tă tăh kơ phĭu tơ gŭm ăn tơ drong tơ chơ̆t âu ngăl.

Tơ drong tăh kơ phĭu tơ̆ Jơ nŭm vei lăng sơ đơ̆ng đei pơ gơ̆r 1 năr đơ̆ng rŏng kơ Triều Tiên prăh 3 tŏ ƀrâm unh. Bơ ngai tang măt ăn Nga tơ̆ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia akhan, tơ drong tơ lĕch dôm tơ drong phak ‘nao hăm Triều Tiên ‘nŏh gô jing trong tôch. Kơ plăh ‘nŏh, Bơ ngai tang măt ăn Trung Quốc Trương Quân ‘nŏh akhan, dôm tơ drong phak dơ̆ng hăm Triều Tiên gô ưh đei yoa kiơ, lăp pơm tơ lĕch dơ̆ng tơ drong kơ nê̆ păng hơ tŏk tơ drong tơ jră băl đĕch.  

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định