Năr tơmơ\t: 21/1/2022

 

VOV4.Bahnar - ‘Năr 20/1, Triều Tiên pơ ma hơ dăh vă hơ len năng dơ̆ng đĭ đăng tơ drong bơ̆ jang hlôi đei gơ̆t lê̆ đơ̆ng rŏng kơ Triều Tiên păng Mi đei dôm ‘măng tơ ƀâp tih lơ̆m chăl ƀok Kơ dră tơm so Donald Trump chĕp kơ̆l sơ̆‘Nâu jĭ tơ drong jang ‘nao hlŏh đơ̆ng Triều Tiên đơ̆ng rŏng lơ ‘măng prăh pơ long năng ƀrâm unh lơ̆m dôm giĕng âu ki pơm ăn Khul kơ dră tĕh đak Mi yoa ƀok Kơ dră tơm Joe Biden tơ lĕch tơ drong phak hăm 6 ‘nu bơ ngai Triều Tiên.

Tơ drong pơm ‘mong băl hlôi pơm ăn achon Triều Tiên roi tơ tŏ. Kiơ̆ tơ drong tơ chĕng găh trong jang năng băl nhen hơ yăt păng tơ hli vă iŏk yoa khul linh đơ̆ng Mi đei ƀôh tôch dêh, Anih tơm Chinh trĭ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên drơ̆ng nơ̆r athei hơ met mă ‘lơ̆ng hlŏh dơ̆ng ăn tơ drong tơ jră đunh đai hăm tĕh đak Mi.    

Dơ̆ng: Tơ blơ̆     

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định