Năr tơmơ\t: 21/5/2022

VOV4.Bahnar - Anih juăt jang kơ Jơnu\m pơgơ\r kơ teh đak găh tang găn păng tơjră 'mi kial pơrăm 'nao đei Hla bar kăl pơtruh ăn Jơnu\m jang tang găn păng tơjră 'mi kial pơrăm păng chơ chă tơgu\m do\ng xar bar dêh char Lâm Đồng găh tơjră hăm 'mi kial đak hơbông tơ\ đak krong Cam Ly. Kiơ\ tơroi đơ\ng Anih hơlen tơroi hơyuh to# 'mi teh đak, đơ\ng năr 20 truh năr 23/5, tơring Tây Nguyên đei 'mi tih. Vă kơchăng tơle\ch dôm trong tơjră hăm đak hơbông to\k tenh hơnơ\ng kơ [ôh tơ\ đak krong Cam Ly, Anih juăt jang kơ Jơnu\m pơgơ\r jang kơ teh đak găh tang găn păng tơjră 'mi kial pơkăp Jơnu\m pơgơ\r tang găn păng tơjră 'mi kial pơrăm păng chơ chă tơgu\m do\ng xar bar dêh char Lâm Đồng hơlen kơjă tơdrong tơroi găh 'mi kial, đak hơbông, teh hơlih vă tơroi tơtom truh dôm jăl pơgơ\r tơring, kon pơlei, dôm anih jang tơmang pơhiơ\, tơmoi, mă hăt noh bơngai teh đak đe, kơchăng tơle\ch lơ trong tang găn tro\ [lep, vei xơđơ\ng ăn bơngai, mu\k drăm păng tơdrong jang. Axong lơ khul jang vă tang găn păng tơjră 'mi kial pơrăm tơ\ tơring hơlen dôm tơring oei xa ăh anih klu\ng, tơring tơter đak krong Cam Ly, găn dôm apu\ng Đức Trọng, apu\ng Lâm Hà, pơlei tơm Đà Lạt,… vă kơchăng 'nhăk kon pơlei jăk tơ\ nai mưh đei đak hơbông to\k blai; chor trong pơro đak vă tang găn teh hơlih.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định