Năr tơmơ\t: 30/11/2021

 

VOV4.Bahnar - Drơ̆ng nơ̆r krao hơ vơn đơ̆ng Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh năm tơ mang tơ̆ Campuchia lơ̆m 02 năr (29-30/11/2021). Pơ ma tơ̆ ‘măng pơ ma đam hăm Thủ tướng Hun Sen tơ̆ Cung Hòa Bình (anih tơm Phnom Penh), Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh pơ ma hơ dăh, Lào păng Campuchia đei joh ayŏ, tơ drong joăt oei sa vă lei băl, tơ drong pơ vei tơ bôl ‘nhŏng oh ‘lơ̆ng hơ iă păng athei 2 păh hơ tŏk jang hơ dai hloh dơ̆ng. Hơ dai hăm ‘noh, Thủ tướng Phankham Viphavanh kŭm athei 2 păh kăl hơ nơ̆ng pơ ma dơ nuh vă kĭ pơ kăp drŏng 1 nơ̆r jang hơ dai tôm tong, athei Anih vei lăng tơ ring sơ lam jang đang dôm tơ drong jang hlôi đei kơ dră kơ pal 2 teh đak tơ lĕch ăn păng pơ trŭt jang hơ dai lơ̆m rim tơ drong jang mŭk drăm, joh ayŏ, pơ tho pơ hrăm. Thủ tướng Hun Sen tơ gŭm rim nơ̆r tơ gop, athei vă pơ trŭt tơ drong pơ vei kơ plăh 2 teh đơ̆ng Thủ tướng Lào.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định