Năr tơmơ\t: 30/11/2021

 

VOV4.Bahnar - Lơ tĕh đak lơ̆m plei tĕh hlôi tơchơ̆t tang ‘măng sơlam tĕh đak dăh mă tơlĕch trong jang kơ hret tang găn jĭ lơ̆m khei ‘năr sơmach vir Omicron hlôi đei ƀô̆h lơ̆m jơ̆p plei tĕh. Đĭ đăng jei ƀơm trŭh dôm bơngai đơ̆ng tơring pơbăh châu Phi. Đơ̆ng năr 29/11, Mi tang ‘măng dơ̆ng tơring sơlam tĕh đak hăm dôm bơngai trŭh đơ̆ng tơring pơbăh châu Phi. Găh tơ̆ Israel, đơ̆ng gơmăng 28/11, lăp đơ̆ng rŏng ƀô̆h mĭnh ‘nu bơngai tơpŏh sơmach vir lơ̆m dôm bơngai tơmoi tơmang pơ hiơ̆ đơ̆ng Malawi, lăp đơ̆ng rŏng ‘nŏh tĕh đak au hlôi tang ‘măng sơlam tĕh đak hăm rim bơngai tĕh đak đe. Trong jang au jei đei tơlĕch jang tơ̆ Austraylia, rim tĕh đak tơring Ving, Ma-rốc păng lơ tĕh đak châu Âu. Khŭl jang pơgang apŭng plĕnh tĕh hơlen tơdrong đei ƀô̆h sơmach vir Omicron ‘nŏh tôch hơmơt tơt. Khŭl joăt jang kơ Khŭl jang pơgang apŭng plĕnh tĕh jei tơbăt hơdăh rim hla bơar hơlen ‘măng mă blŭng đei ƀô̆h tơdrong hơmơt tơpŏh dơ̆ng kơ Omicron kơtang hlŏh dơ̆ng pơtêng hăm rim sơmach jĭ vir anai.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

 

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định