Năr tơmơ\t: 28/6/2022


VOV4.Bahnar - ‘Năr 27/06, bơ ngai jang tơ gŭm ăn ƀok kơ dră tơm teh đak Nga Yuri Ushakov tơ băt, rŏ lăng ƀok kơ dră chĕp kơ̆l pơ gơ̆r teh đak Nga vang hop akŏm kơ dră kơ pal G20 pơ gơ̆r đơ̆ng ‘năr 15-16/11 tơ̆ Indonesia. Kiơ̆ kơ ƀok, 1 nơ̆r hơ vơn lăp ƀlep hlôi iŏk đei đơ̆ng Indonesia, teh đak pơ gơ̆r G20 păng Nga hlôi hơ len lăng vang hop akŏm kơ dră kơ pal âu. Bơ ngai jang tơ gŭm ăn ƀok kơ dră tơm teh đak Nga Ushakov hơ mĕng, tơ drong gô ăn phep truh, mă lei ƀok tơ tăm, 1,2 teh đak oei đei tang ‘măng lơ̆m khei ‘năr jĭ hơ buh. Hop akŏm kơ dră kơ pal G20 set hơ len dôm tơ drong mŭk drăm păng chĭnh trĭ kơ Indonesia. Hơ dai hăm ‘noh, khŭl kơ dră teh đak Indonesia, kiơ̆ nơ̆r athei đơ̆ng Mi păng dôm teh đak buăl joăt, hlôi hơ vơn Ukraine vang truh hop akŏm kơ dră kơ pal âu.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định