Năr tơmơ\t: 22/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Kơ sơ̆ ‘năr 21/1, Phŏ Kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải hlôi năm tơ mang, hmach têt tơ̆ dêh char Kon Tum. Bơ̆ jang hăm kơ dră chĕp kơ̆l dêh char păng Khŭl tang măt Kuôk hô̆i dêh char Kon Tum,  Phŏ Kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải chih iŏk, pôk pơ ư dôm hơ nih hơ dăh Kon Tum iŏk đei lơ̆m tơ drong mơ mat tat mă jĭ hơ buh COVID-19 pơm ăn. Phŏ Kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải ‘meh vă dêh char Kon Tum yak mơ̆t lơ̆m sơ năm ‘nao hơ nơ̆ng hơ tŏk dôm kơ jă kăp gĭt joh ayŏ joăt joe; tơ mơ̆t jên jang, iŏk jang ‘lơ̆ng hloh kơ jă kăp gĭt tơ ring tơ mam pơ gang hla ‘long gĭt mă ‘lơ̆ng hơ iă ‘noh ‘long sâm Ngọc Linh.

Phŏ Kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải năm tơ mang, hmach Têt tơ̆ dêh char Kon Tum

Ƀlep ƀơ̆t ‘măng âu, Phŏ Kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải kŭm hăm Khŭl bơ̆ jang hlôi pơ jao asong ŭnh hnam dơ nuh hin, ŭnh hnam teh đak tơ gŭm, bơ ngai đei đe lui yom 75 triệu hlak jên; asong dôm ŭnh hnam dơ nuh hin mơ mat tat dêh hloh 500 triệu hlak jên; asong 200 tơ pu tơ mam 1 tơ pu đei kơ jă 1 triệu hlak jên măt păng 250 rơ bâu hlak jên tơ mam ăn đoàn viên, bơ ngai jang đei tơ drong arih sa mơ mat tat.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định