Năr tơmơ\t: 22/1/2022

 

VOV4,Bahnar - Năr 21/01, Ƀok kơdră tơm ‘nao kơ Chile Gabriel Boric hlôi tơbăt hơdăh hơnăn rim kơdră jang lơ̆m Khŭl kơdră ‘nao, lơ̆m au mă kăl ‘nŏh tơdrong tiến sĩ Izkia Siches hlôi jing Bơngai drŏ kăn jang Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh tơm vei lăng sơđơ̆ng mă blŭng kơ Chile. Tiến sỹ Izkia Siches hlôi đei ‘măng jang Kơdră chĕp pơgơ̆r Hnam trương Kao đăng Y Tê̆ păng lơ tơdrong jang jơnei đei hôn bơnê kơtang lơ̆m ‘măng tang găn jĭ Covid-19. Lơ̆m ‘măng pơjei pôk rơ̆ih đơ̆ng ƀok Boric, yă vang jang hăm hơnăp jang ‘nŏh bơngai pơma tơlĕch nơ̆r păng lơ khŭl joăt jang sơkơ̆t hơdăh hơnăp jang đơ̆ng yă ‘nŏh jing tơdrong tơm pơm ăn khŭl au iŏk đei jơneu. Rim kơdră jang lơ̆m Khŭl kơdră tĕh đak kơ Ƀok Kơdră tơm Chile đei hloi lơ Kơdră drŏ kăn anai, mă kăl ‘nŏh Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh tơm Khŭl drŏ kăn Antonia Orellana, Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh tơ,m Tơplŏng kơdau Alenxandra Benado

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định