Năr tơmơ\t: 30/11/2021

VOV4.Bahnar – Ƀok Kơdră Joe Biden ăh năr 29/11 hlôi xơkơ̆t Omicron, tơplih yŏng 'nao kơ Covid-19, noh jing tơdrong tơm pơngơ̆t đĕch ưh kơxĭ tơdrong tơm hiơ̆r kơ đon. Lơ̆m ƀai đŏk tơ̆ Anih jang Khul Kơpal, ƀok Kơdră Biden xơkơ̆t, Mih hrôih dăh mă klui gô đei bơngai ƀơm tơplih yi\ng Omicron đei ƀôh băt. Ƀok Kơdră Biden hơvơn kon pơlei Mih dăh ƀet vaccine bơ̆ng jĭ Covid-19 păng ƀet hơmet vă tang găn ƀơm yŏng 'nao Omicron. Ƀok Kơdră Biden ră hơdăh, ƀok duh gô pơgơ̆r Anih jang Hơlen Tơmam xa păng Pơgang păng Anih Hơlen păng Tang găn pơrang jĭ Mih tơlĕch tenh kuăng tơdrong hơlen kơloăi vaccine Pfizer, Moderna păng Johnson Ĭ Johnson vă hơmet ăn dôm tơdrong hơtŏk vaccine mưh kăl vă tơjră hăm tơplih yŏng 'nao Omicron.

Lan chih păng pơre nơ̆r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định