Năr tơmơ\t: 26/5/2022

VOV4.Bahnar – Tơre\k truh tơdrong mă Triều Tiên pơnăh hơto\k 3 to\ 'mra#m unh ăh năr 25/5, kơtă đơ\ng ro\ng kơ Hop ako\m 4 teh đak Nha#t, Mih, Australia păng Ấn Độ pơtôch, {o# trưởng Anih tơm Linh vei xơđơ\ng tơpôl teh đak Nha#t Kishi Nobuo akhan, âu jing tơdrong chuih kơne# te# hloh. {ok Kishi Nobuo ăn tơbăt, 'mra#m unh hlôi huăng tơ\ 'nguaih tơring jang mu\k drăm kơ teh đak Nha#t. Dang ei tơ\ teh đak Nha#t to\k bo\k oei ako\m tơroi tơbăt păng tơblang vă đei dôm trong tơjră pơtoi kơ noh. Tang măt ăn Anih tơm jang Tơbôl kơ teh đak Nha#t pơgơ\r găh tơring châu Á -Thái Bình Dương hlôi pơma đie#n thoăi kơtă hăm bơngai tang mătt pơgơ\r găh tơpôl Triều Tiên kơ teh đak Mih ră hơdăh đon kơche\ng atu\m tơhlâu tơdrong jang hơto\k 'mra#m hơyuh păng 'mra#m unh kơ teh đak Triều Tiên noh chuih kơne# te# hăm apu\ng plenh teh. Kơyuơ noh, jang hadoi kơjăp đơ\ng Nha#t – Mih, Nha#t – Hàn vă pơkăp tơdrong ưh đei yua 'mra#m hơyuh tơ\ achon teh Triều Tiên jing kăp g^t hloh.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định