Năr tơmơ\t: 25/1/2022

VOV4.Bahnar   Tơroi hăm anih chih kơtơ̆ng ang TASS ăh năr 24/1, Kơdră tơgŭm jang ăn Ƀok Kơdră teh đak Nga găh Afghanistan Zamir Kabulov xơkơ̆t, Nga ưh đei vang akŏm dôm tơdrong pơma đam găh teh đak Afghanistan tŏk bŏk oei pơgơ̆r tơ̆ Oslo, Na Uy, jô̆ hloi hăm xơnong jang hơlen. Khul Taliban hlôi pơtơm dôm tơdrong pơma đam hăm dôm anih tang măt ăn tơpôl kon pơlei Afghanistan tơ̆ Oslo. Khul kơpal Taliban jing khul mă blŭng kơ Khul linh âu năm truh châu Âu ̆ đơ̆ng đei iŏk jơnei pơgơ̆r Afghanistan. Kiơ̆ kơtơ̆ng ang đơ̆ng Anih tơm jang tơbôl Na Uy, pơma đam akŏm lơ̆m tơdrong vei xơđơ̆ng xơnong kon bơngai păng tơgŭm jang 'mêm bơnat, lơ̆m noh pơma đam mă blŭng ăn dôm tơdrong tơjrâ̆m hăm dôm bơngai jang drăkăn păng dôm bơngai chih hla bar tơroi. Ƀar năr bơ̆ jang pơtoi, Taliban gô đei dôm tơdrong pơma dơnuh hăm khul kơpal kơ teh đak tơ 'ngla atŭm hăm khul kơpal kơ dôm teh đak Anh, Phlăng, Đức, Italia, Mih păng tang măt ăn Jơnŭm atŭm châu Âu (EU).

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định