Năr tơmơ\t: 25/9/2021


VOV4.Bahnar - ‘Năr 27/9 truh kơnh, Anih bơ̆ jang kơ Kuôk hô̆i jang hơ dai hăm Anih jang Mŭk drăm kơ Kuôk hô̆i pơ gơ̆r pơ ma đam joăt jang găh mŭk drăm - tơ pôl. Pơ ma đam đei pơ gơ̆r hăm pơ đĭ hloi kơ tă păng trực tuyến hăm hơ nih tơm tơ̆ Hà Nội păng 1,2 tơ ring nai lơ̆m teh đak. Pơ gơ̆r pơ ma đam ‘noh jĭ Kơ dră Kuôk hô̆i Vương Đình Huệ păng Phŏ kơ dră Kuôk hô̆i Nguyễn Đức Hải. ‘Măng pơ ma đam gô akŏm lơ̆m 2 tơ drong, hơ len lăng đei ƀôh đơ̆ng anih mo dro sa jên hu, tơ mơ̆t jên jang, tĕch mơ dro jơ̆p plei teh sơ năm 2021, đei ƀôh ‘nao hloh đơ̆ng mŭk drăm apŭng plĕnh teh păng tơ lĕch dôm nơ̆r tơ dra hơ drol ƀơm truh Việt Nam; hơ len lăng ƀơm truh đơ̆ng jĭ Covid-19 hăm mŭk drăm, tơ pôl Việt Nam, jang kiơ̆ tơ drong jang ƀet vắc xin bơ̆ng jĭ Covid-19, ƀai hŏk hlôh vao lơ̆m tơ lĕch trong jang tơ gŭm, dôm nơ̆r apĭnh, trong jang ăn Việt Nam đơ̆ng dang ei truh hơ tuch sơ năm păng dôm sơ năm đŏng rŏng dơ̆ng kiơ̆ jăl jang Kuôk hô̆i jăl 15.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định