Năr tơmơ\t: 26/5/2022

 

VOV4.Bahnar - Kơ chăng tang găn jĭ ăn hơ ioh lơ̆m khei ‘năr tơ plih pơ yan, Anih vei lăng găh jang pơ gang dêh char Kon Tum hlôi athei Anih jang vei lăng tơ drong jĭ jăn păng rim anih jang pơ gang tơ ring hơ tŏk loi dơ̆ng tơ roi tơ băt jơ̆p jang găh tơ drong krê hơ mơt đơ̆ng 1,2 kơ loăi jĭ hăm hơ ioh. Kŭm hăm ‘noh jang kiơ̆ lơ trong jang, nhen pơ re nơ̆r lơ̆m aloa, gre aloa, hla ar, áp phích, chih tăh lơ̆m mạng tơ pôl... pơ tho kon pơ lei trong tang găn dôm kơ loăi jĭ ăn hơ ioh.

Ƀak si Hnam pơ gang Đa khoa dêh char Kon Tum khăm hơ len păng pơ tho tơ ƀôh jơ hngơ̆m pran

Truh khei ‘năr âu tơ̆ dêh char Kon Tum, kơ sô̆ jĭ tơ̆ hơ ioh tơ jur pơ têng hăm khei ‘nâu kơ sơ năm hơ drol, mă hơ dăh ‘noh nhen jĭ jơ̆ng ti ƀơ̆r jur 37 ‘nu, jĭ chŭ jur 53 ‘nu... Mă lei, kiơ̆ tơ drong joăt đei ƀôh 3 sơ năm 1 ‘măng, sơ năm 2022 đei tơ dra hơ drol jĭ sơ năm đei ƀôh pran đơ̆ng jĭ pơ lŏ lĕch đe tơ̆ Kon Tum.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định