Năr tơmơ\t: 25/9/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơdră jang lơ̆m Khŭl kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak, jang hloi Kơdră jang tơbôl Trung Quốc Vương Nghị ‘nao pơma dơnŭh trư̆k tuyên hăm Kơdră chĕp pơgơ̆r Jơnŭm chĕp pơgơ̆r Liên Hợp quốc jăl 76, jang hloi Kơdră jang tơbôl Mandives Abdulla Shahid. Tơ̆ jơ pơma dơnŭh, Kơdră jang tơbôl Trung Quốc Vương Nghị tơbăt, Trung Quốc ling lang vei kơ jăp păng jang kiơ̆ trong jang lơ pă, pơm kiơ̆ kơ jăp trong bơ̆ jang păng Tơdrong pơkăp kơ Liên Hợp quốc, lơ̆m au Liên Hợp quốc hơnăp jang tơm, vei lăng sơđơ̆ng tơdrong sơđơ̆ng dơ̆ng kơ jăp apŭng plĕnh tĕh ‘moi kiơ̆ khôi luơ̆t apŭng plĕnh tĕh. Tơdrong atŏk tơ iung kơ Trung Quốc gô tơgop rơngei hiôk hian apŭng plĕnh tĕh păng atŏk tơ iung kơ rim tĕh đak lơ̆m au đei rim tĕh đak tŏk bŏk atŏk tơ iung. Trung Quốc hơmŏ, Jơnŭm chĕp pơgơ̆r Liên Hợp quốc jăl ‘nao gô tơgop gĭt kăl hlŏh dơ̆ng lơ̆m pơtrŭt kơtang tơ iung pơjing mĭnh tơpôl lăng ba tơdrong oei sa đunh đai tai sơnăm atŭm kơ kon bơngai; tơgŭm ăn rim tĕh đak tŏk bŏk atŏk tơ iung, mă kăl ‘nŏh tĕh đak iĕ păng păh ai.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định