Năr tơmơ\t: 30/11/2021

VOV4.Bahnar - Kơsơ̆ năr 29/11, Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc atŭm hăm akăn ƀok chĕp kơ̆l Khŭl Kơdră kơpal Việt Nam hlôi trŭh tơ̆ cham gre păr Vnukovo, Liên bang Nga, iung năm tơmang tĕh đak Liên bang Nga kiơ̆ nơ̆r krao hơvơn đơ̆ng Ƀok Kơdră tơm Nga Vladimir Putin.

Pơm lêh sơng Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak đei pơgơ̆r tơ̆ cham gre păr Vnukovo. ‘Nau ‘măng năm tơmang gĭt kăl tơbăt hơdăh 71 sơnăm Việt Nam păng Liên Bang Nga pơjing tơbôl, 20 sơnăm ƀar tĕh đak kĭ Nơ̆r tơchơ̆t atŭm găh tơgoăt tơgoăl Jang sa hơdoi gĭt kăl păng vă jê̆ 10 sơnăm tơlĕch Tơdrong Tơchơ̆t atŭm găh atŏk kơtang hlŏh dơ̆ng tơgoăt tơgoăl Jang sa hơdoi gĭt kăl tôm tong, đơ̆ng nŏh pơ̆ih đei trong jang hơdoi ‘nao kơ ƀar tĕh đak.

Kiơ̆ trong jang năm tơmang, Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc gô đei ‘măng pơma đam hăm Ƀok Kơdră tơm Liên  bang Nga, Pơma dơnŭh hăm Thủ tướng Liên bang Nga, tơ ƀơ̆p Kơdră chĕp pơgơ̆r DUMA Tĕh đak Nga; tơ ƀơ̆p Kơdră chĕp pơgơ̆r Jơnŭm Liên bang Nga; pôk ăn Mê đai tơgoăt tơgoăl ăn Thư ký Jơnŭm vei lăng Sơđơ̆ng Tĕh đak Liên bang Nga; tơ ƀơp Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r Jơnŭm vei lăng sơđơ̆ng Liên bang Nga, Kơdră chĕp pơgơ̆r Đảng Tĕh đak Nga Dmitry Medvedev hăm Akăn ƀok. Vang năm păng iung pơma Pơgơ̆r blŭng a Hop akŏm khŭl mơdro sa Việt-Nga.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định