Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Tơbăt 74 sơnăm Năr bơngai Rơka, Lôch dŏng tĕh đak (27/7-1947 – 27/7/2021), pơgê brei, năr 27/7, rim Kơdră chĕp pơgơ̆r, kơdră so chĕp pơgơ̆r Đảng, tĕh đak, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hlôi trŭh ming gơvang pơkao, sŏh hlôt nhang tơbăt ăn rim Ƀô̆ đô̆i nuih mơng lôch dŏng tĕh đak tơ̆ Hơnĭh man tơbăt ƀlŏk hơdơ̆r ăn rim Ƀô̆ dô̆i nuih mơng Lôch dŏng tĕh đak (trong Bắc Sơn - Hà Nội) păng mơ̆t hơpong Pơsat Ƀok Hô. Vang năm pơm lê̆h tơbăt đei Kơdră chĕp pơgơ̆r Tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Tĕh đak Phạm Minh Chính, Kơdră chĕp pơgơ̆r Kuô̆k hô̆i Vương Đình Huệ; Kơdră chĕp pơgơ̆r Dơnŏ anĭh Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, rim kơdră chĕp pơgơ̆r, kơdră so chĕp pơgơ̆r Đảng, Tĕh đak; rim kơdră jang lơ̆m Dơnŏ anĭh tơm Chĭnh trĭ, Bí thư Trung ương Đảng, Kơ iĕng Kơdră chĕp pơgơ̆r Kuô̆k hô̆i, Kơ iĕng Thủ tướng tĕh đak păng kơdră chĕp pơgơ̆r hơnĭh tơm, rim hơnĭh bơ̆ jang, khŭl jang Trung ương. Tơ̆ Hơnĭh man tơbăt rim Ƀô̆ đô̆i nuih mơng lôch plang ăn tĕh đak tơ̆ trong Bắc Sơn, rim kơdră chĕp pơgơ̆r Đảng, tĕh đak hlôi ‘măn gơvang pơkap, tơbăt jơhngơ̆m đon ƀlŏk hơdơ̆r rim Ƀô̆ đô̆i nuih mơng; tơbăt jơhngơ̆m ơ̆h tôch bach hmach tôch kơ dêh hăm rim kon hơ ‘lơ̆p nuih mơng kơ hơdrĕch hơdrung hlôi plang ăn pham lĕch sĕch huŏng kơ yuơ iung tơblăh pơm rơngei ăn hơdrech hơdrung, tĕh đak rơngei keh kong, kơ yuơ tơdrong pơm tơm kơ dĭh kơ Tĕh đak, kơ yuơ erĭh sa hơnŭk hơnoa kơ kon pơlei. Kiơ̆ đơ̆ng rŏng ‘nŏh, rim kơdră chĕp pơgơ̆r Đảng, tĕh đak hlôi ‘măn gơvang pơkao, mơt hơpong pơsat Ƀok Hô.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định