Năr tơmơ\t: 27/10/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơ dră tơm Joe Biden ‘năr 26/10 hlôi vang akŏm păng pơ ma tơ̆ Hop akŏm tih Mi-ASEAN ‘măng mă 9 kiơ̆ trong trực tuyến. Pơ ma pơ gơ̆r blŭng a hop akŏm, ƀok kơ dră tơm Biden pơ ma hơ dăh tơ drong pơ vei jang hơ dai Mi -ASEAN ‘noh tôch kơ kăl lơ̆m tơ drong pơ vei tơ ring Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiôk hian păng pơ̆ih, mă loi jing tơ drong vei sơ đơ̆ng păng tơ drong hơ nŭk hơ noa mă 2 păh vang tơ gŭm băl lơ̆m lơ sơ năm. Ƀok kơ dră tơm Biden pơ ma hơ dăh Mi tơ gŭm pran kơ tang trĕng lăng đơ̆ng ASEAN găh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương păng sơ đơ̆ng tơ ring kiơ̆ lơ̆m khôi luơ̆t. Ƀok kơ dră tơm Biden tơ băt ƀok ‘meh răp mơ̆ng kơ tă đơ̆ng rim kơ dră chĕp kơ̆l ASEAN găh tơ drong gĭt kăl đơ̆ng Mi lơ̆m tơ drong pơ vei hăm Grŭp.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định