Năr tơmơ\t: 27/10/2021

 

VOV4.Bahnar - Kơ sơ̆ 26/10, tơ̆ Anih jang kơ ƀok Kơ dră tĕh đak, Kơ dră tĕh đak bơ̆n ƀok Nguyễn Xuân Phúc sơng yă Tredene Cherie Dobson, Bơ ngai tang măt ăn New Zealand tơ̆ Việt Nam. Kơ dră tĕh đak Nguyễn Xuân Phúc tơ chĕng ‘lơ̆ng akhan Bơ ngai tang măt đei lơ tơ drong jang gĭt kăl pơm hơ tŏk tơ drong jang hơ doi đơ̆ng 2 tĕh đak.

 

Kơ dră tĕh đak bơ̆n ƀok Nguyễn Xuân Phúc sơng Bơ ngai tang măt ăn New Zealand tơ̆ Việt Nam

 

Ƀât mă oei đei jĭ COVID-19, Kơ dră tĕh đak athei Bơ ngai tang măt jang hơ doi pơ gơ̆r pơ ma nuh ăn khul grŭp păng dôm anih jang, tơ lĕch lơ trong pơ ma nuh jô̆ hloi pơ ma nuh trư̆k tuyê̆n; kĭ pơ kăp tơ drong jang vă pơ jing tơ drong pơ vei gĭt kăl lơ̆m sơ năm ‘nâu. Kơ dră tĕh đak hơ pơi ‘mĕh 2 tĕh đak adrin jang iŏk đei jên tĕch mơ dro 2 pang truh 2 ti USD. 2 păh athei jang hơ doi mă kơ jăp păng tơ gŭm băl hlŏh dơ̆ng lơ̆m dôm hop akŏm lơ pang kŭm nhen dôm tơ drong gĭt kăl tơ̆ tơ ring păng lơ̆m apŭng plenh tĕh.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định