Năr tơmơ\t: 29/6/2022

 

VOV4.Bahnar - Kơ sơ̆ 28/6, đơ̆ng rŏng kơ jur tơ̆ cham gre păr London Heathrow pơ tơm năm hơ pong tơ̆ tĕh đak Anh, Kơ dră Kuô̆k hô̆i Vương Đình Huệ păng Khul tang măt ăn Kuô̆k hô̆i tĕh đak bơ̆n truh hơ pong tơ̆ Anih tang măt păng tơ ƀâp bơ ngai Việt Nam tơ̆ tĕh đak Anh.

 

Kơ dră Kuô̆k hô̆i tơ ƀâp tơ pôl bơ ngai Việt Nam tơ̆ tĕh đak Anh

 

Kiơ̆ đơ̆ng pơ ma nuh hăm dôm khul grŭp, kon pơ lei Việt kiều, Kơ dră Kuô̆k hô̆i Vương Đình Huệ tơ chĕng ‘lơ̆ng tơ drong kon pơ lei mât mĭnh ƀơ̆r đon, mât bơ̆ jang, oei xa hơ dai ‘lơ̆ng hăm tĕh đak ‘nâu. Mă loi ‘nŏh jĭ dôm tơ drong jang tôch đei yoa đơ̆ng khul grŭp hơ nơ̆ng ƀlŏk truh kơ tĕh đak kơ dih kiơ̆ đơ̆ng dôm tơ drong jang tôch ‘lơ̆ng. Kơ sô̆ hlŏh 3,5 triu USD tơ gŭm ăn kon pơ lei lơ̆m tĕh đak lơ̆m khei ‘năr đei jĭ hơ buh âu ki tơ ƀôh hơ dăh tơ drong ‘nŏh. Dôm jơ hngâm đon ‘lơ̆ng ‘nŏh kăp gĭt tơ pă.

Kơ dră Kuô̆k hô̆i pơ ma hơ dăh, đei pơ jing păng jang tŏk pran đơ̆ng dôm khul grŭp khei ‘năr âu ki ‘nŏh gơ nơm đei lơ tơ drong tơ gop đơ̆ng Anih tang măt ăn Việt Nam tơ̆ tĕh đak Anh. Kơ dră Kuô̆k hô̆i hơ pơi ‘mĕh, tơ pôl bơ ngai Việt tơ̆ Anh hơ nơ̆ng mât 1 ƀơ̆r đon, tơ rĕk hlŏh dơ̆ng truh rim jơ hnơr bơ ngai Việt vă chă ƀôh, roi tơ băt dôm bơ ngai rơ gei găh rim tơ drong jang.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định