Năr tơmơ\t: 21/5/2022

 

VOV4.Bahnar - ‘Năr 20/5, Khul tang măt Kuô̆k hô̆i dêh char Dak Lak pơ gơ̆r hop akŏm iŏk nơ̆r tơ gop ăn dôm kơ luơ̆t gô đei Kuô̆k hô̆i tơ lĕch pơ ma nuh, hơ len năng lơ̆m ‘măng hop akŏm mă 3, Kuô̆k hô̆i jăl XV âu kơnh. Dôm kơ luơ̆t đei Khul tang măt Kuô̆k hô̆i dêh char Dak Lak iŏk nơ̆r tơ gop đei: Luơ̆t Dăr hơ len (oei chih hơ met), Luơ̆t Pơm kiơ̆ tơ drong pơm tơm kơ kon pơ lei tơ̆ anih jang, Luơ̆t Đak dâu (oei chih hơ met), Luơ̆t tang găn tĕh dong lơ̆m unh hnam, Luơ̆t khăm hơ met jĭ (oei chih hơ met), păng Luơ̆t hơ met ming, chih tơ mât dơ̆ng 1,2 tơ drong lơ̆m Luơ̆t Tần số vô tuyến điện. 

 

Ƀok Y Vinh Tơr, Kơ dră jang hiă lơ̆m Trung ương Đảng, Kơ dră chĕp kơ̆l Khul tang măt Kuô̆k hô̆i dêh char Dak Lak pơ ma lơ̆m hop akŏm

 

Tơ gop nơ̆r ăn Luơ̆t pơm kiơ̆ tơ drong pơm tơm kơ kon pơ lei tơ̆ anih jang, dôm bơ ngai tang măt athei chih pơ jing nơ̆r hơ găt, pơ tho tơ ƀôh mă hơ dăh găh tơ drong sek phak jên hăm dôm tơ drong pơm glăi luơ̆t ‘nâu; athei chih mă tôm, mă rơ đăh trong Kon pơ lei hơ len năng Khul kơ dră tơ̆ xăh găh pơm kiơ̆ tơ drong kon pơ lei pơm tơm tơ̆ xăh, phương, thĭ trơ̆n. Mă loi jĭ chih hơ dăh hlŏh dơ̆ng hơ năp jang đơ̆ng Khul Dăr hơ len kơ kon pơ lei tơ̆ anih tĕch mơ dro vă pơm lăp hăm tơ drong dăr lăng đơ̆ng kon pơ lei hăm bơ ngai iŏk bơ ngai jang.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định