Năr tơmơ\t: 21/5/2022

VOV4.Bahnar – Kơsơ\ năr 20/5, tơ\ 'măng hop ako\m juăt jang, Ho#i đo\ng kon pơlei dêh char Khánh Hòa jăl 12 hlôi hơlen Tơchơ\t găh axong jên jang jăl xơnăm 2021 – 2025, đơ\ng jên mong kơ tơring vă tơchơ\t ming man jăl trong tih Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột, kơche\ng gô axong je# 350 tih hlj, vei xơđơ\ng 50% jên hru\ 'mong io\k teh tơmăn ăh jăl găn tơring teh dêh char Khánh Hòa. Kơso# jên axong tơm gô chih hla bar Tơroi hơlen jên io\k jang păng Tơbang hơlen io\k jang ăn jăl kơpal k^ pơkăp. Tơdrong ming man jăl trong tih Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột jing minh lơ\m dôm tơdrong ming man kăp g^t kơ teh đak đei Khul kơpal teh đak pơtruh ăn Kuôk ho#i pơkăp axong jang kiơ\ trong axong jang kơ teh đak. Trong ataih pơhlom 117 km hăm pơkăp 4 tong gre năm hadoi păng gô pơtơm man ăh xơnăm 2023, keh đang ăh xơnăm 2025.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định