Năr tơmơ\t: 28/6/2022

VOV4.Bahnar – Tơpôl đei vei kơjăp tơ\ anih tơm Madrid, Tây Ban Nha lơ\m năr 27/6 vă hơmet ăn Hop ako\m kơpal kơ Jơnu\m jang kiơ\ Tơchơ\t Bắc Đại Tây Dương (NATO) gô đei pơgơ\r lơ\m 3 năr, pơtơm đơ\ng 'năr âu năr (28/6). Anih tơm No#i vu\ Tây Ban Nha ăn tơbăt, pơhlom 10 rơbâu bơngai jang io\k jang kiơ\ luơ\t pơkăp đei hơvơn lơ\m 'măng âu vă vei xơđơ\ng tơpôl ăn hop ako\m. 'Nguaih kơ hơlen tơ\ teh, khul kơpal teh đak Tây Ban Nha oei hơlen tơ\ rơvơ\ng plenh [ơ\t yua gre păr vơvêl păng hơlen tơdrong păr hăm gre păr ưh đei bơngai vơ\r. Vang năm hop ako\m, đei Kơdră teh đak Mih Joe Biden, Kơdră teh đak Phlăng Emmanuel Macron,  Thủ tướng teh đak Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Olaf Scholz atu\m hăm lơ kơdră kơpal nai.

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định