Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Anih pơ gơ̆r tang găn jĭ Covid-19 dêh char Gia Lai tơ roi, ‘năr 27/7 Gia Lai hơ nơ̆ng đei dơ̆ng 5 ‘nu jĭ SARS-CoV-2. Lơ̆m noh đei‘nu jĭ đơ̆ng tơ ring đei jĭ brŏk tơ̆ pơ lei, đei ăn năm oei hơ drô̆ akŏm hloi păng pơ gơ̆r hơ len lăng đei jĭ SARS-CoV-2; Đei 1 ‘nu tŏk bŏk oei hơ năp păng toĕn vă rơ neh kon. Bơ ngai uơ oei dơ̆ng ‘noh kon bơ ngai jĭ kơ sô̆ BN 44302 kŭm đei ƀôh jĭ SARS-CoV-2 lơ̆m hơ nih ăn oei hơ drô̆ akŏm.

Kon pơ lei brŏk đơ̆ng tơ ring đei jĭ hăm gre păr dang ei tă ư̆h kơ đei ƀôh jĭ SARS -CoV - 2

Ƀơm truh hơ nih jĭ tơ̆ pơ lei tơm Pleiku, truh ‘năr 27/7, khŭl jang pơ gang hlôi hơ len lăng ăn hloh 700 ‘nu ‘noh dôm F1, F2 kơ bơ ngai jĭ BN 95028, hơ len lăng blŭng a ư̆h kơ đei ƀôh jĭ. 192 ‘nu kon pơ lei đei Anih pơ gơ̆r tang găn jĭ Covid-19 dêh char Gia Lai sơng brŏk đơ̆ng cham gre păr apŭng plĕnh teh Tân Sơn Nhất brŏk tơ̆ pơ lei tơm Pleiku lơ̆m gre păr đei kơ sô̆ QH9812 adoi ư̆h kơ đei ƀôh jĭ đơ̆ng rŏng năr mă 3. Thoi noh, jô̆ đơ̆ng ‘năr 26/4 truh ‘năr 27/7, dêh char Gia Lai đei 36 ‘nu jĭ SARS-CoV-2, lơ̆m noh hlôi brŏk đơ̆ng hnam pơ gang 5 ‘nu, dang ei 31 ‘nu tŏk bŏk đei hơ met tơ̆ Hnam pơ gang Đa khoa dêh char.

Thuem: Tơ blơ̆

 

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định