Năr tơmơ\t: 28/7/2021

 

VOV4.Bahnar - Jơ nŭm atŭm châu Âu hlôi iŏk đei tơ drong hơ găt ƀet vắc xin bơ̆ng jĭ COVID-19 ăn tŏ sĕt hloh 70% kơ sô̆ kon pơ lei tơ̆l sơ năm. Pơ ma tơ̆ ‘măng hop akŏm tơ roi tơ băt hăm khŭl chih kơ tơ̆ng ang lơ̆m ‘năr 27/7, Kơ dră anih jang châu Âu Ursula von der Leyen tơ băt: “ Jơ nŭm atŭm châu Âu hlôi jang kiơ̆ đei nơ̆r pơ kăp đơ̆ng kơ dih. Tơ drong hơ găt đơ̆ng nhôn ‘noh ƀet bơ̆ng tŏ sĕt hloh 1 kơ liêu ã vắc xin bơ̆ng jĭ COVID-19 ăn 70% kơ sô̆ kon pơ lei tơ̆l sơ năm lơ̆m khei 7. Păng 57% kơ sô̆ bơ ngai tơ̆l sơ năm hlôi đei ƀet tôm 2 jrŭm. Dôm kơ sô̆ âu tơ mơ̆t châu Âu lơ̆m grŭp chông hơ drol apŭng plĕnh teh găh tơ drong ƀet bơ̆ng hrĕnh”. Rim nơ̆r tơ dra hơ drol ăn ƀôh, truh hơ tuch pơ yan he âu, EU gô iŏk đei tơ drong hơ găt ƀet tôm 2 jrŭm  vắc xin bơ̆ng jĭ COVID-19 ăn 70% kơ sô̆ kon pơ lei tơ̆l sơ năm.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định