Năr tơmơ\t: 10/8/2022

 

VOV4.Bahnar - Kơ sơ̆ ‘năr 9/8, tơ̆ pơ lei tơm Buôn Ma Thuột, Anih jang Đoan dêh char Dak Lak pơ gơ̆r tơ drong jang tơ ƀơ̆p muh măt păng pôk pơ ư kơ sinh viên bơ ngai kon kông hơ gei dêh char Dak Lak sơ năm 2022. ‘Măng âu anih jang đoan dêh char Dak Lak pôk pơ ư 59 sinh viên bơ ngai kon kông, tŏk bŏk kiơ̆ hŏk tơ̆ dôm hnam trưng đăi trưng hŏk lơ̆m teh đak, hŏk hơ gei hloh lơ̆m sơ năm hŏk 2021-2022.

Kơ dră vei lăng Anih jang đoan dêh char pơ jao ƀăng khen ăn kơ dôm sinh viên đei pôk pơ ư

Vang truh akŏm, đe buăl sinh viên hlôi đei pơ ma đam, pơ ma dơ nuh hăm Phŏ giáo sư - Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung, (kô pơ tho hŏk kơ Hnam trưng Đại học Tây Nguyên) găh hơ năn Sinh viên hăm vei răk tơ ƀăk mong tơ drong oei sa ‘lơ̆ng hơ iă kơ kon kông.

Phĭn rup tơ băt hăm dôm bơ ngai tang măt vang năm tơ ƀơ̆p muh măt

Đe buăl hlôi tơ lĕch đon tơ chĕng, trong lăng băt đơ̆ng kơ dih kơ dâu hăm tơ drong oei sa joăt joe ‘lơ̆ng hơ iă kơ drĕch kon kông, tơ lĕch 1,2 trong jang tơ gop vei răk, tơ ƀăk mong păng hơ tŏk tơ drong joăt oei sa ‘lơ̆ng hơ iă, mă loi ‘noh jĭ nơ̆r pơ ma, chư chih kơ hơ drĕch kơ dih.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định