Năr tơmơ\t: 28/6/2022

VOV4.Bahnar – 'Măng pơlong tôt ng^p THPT xơnăm 2022 pơgơ\r lơ\m 2 năr 7 păng 8/7. Dêh char Đăk Lăk đei hloh 20.400 'nu bơngai chih măt pơlong tơ\ 32 anih pơlong tơ\ 15 apu\ng,t h^ xăh, pơlei tơm lơ\m dêh char. {ok Phạm Đăng Khoa, Kơdră Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Đăk Lăk ăn tơbăt: 'Măng pơlong xơnăm âu, Anih tơm Pơtho Pơhrăm pơtoi pơjao ăn dôm tơring io\k xơnong pơgơ\r tơdrong pơlong.

Kơyuơ noh, Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Đăk Lăk hlôi kơchăng ako\m hơmet đơ\ng hrôih. Truh dang ei, tơdrong jang hơmet ăn 'măng pơlong tôt ng^p THPT xơnăm 2022 to\k bo\k oei tơle\ch tro\ nhen pơkăp. Dôm hnam trưng đei bơngai pơlong tôt ng^p kơchăng pơtho pơhrăm, xơkơ\t tơdrong hlôh vao, pokăp bơngai pơlong vă pơtho. Găh bơngai jang ăn 'măng pơlong, Anih Pơtho Pơhrăm dêh char Đăk Lăk  hlôi hơvơn hloh 2.700 kang [o# io\k xơnong jang tơ\ dôm anih pơgơ\r pơlong. Vă 'măng pơlong gơh xơđơ\ng, tơnăp, tro\ pơkăp, Anih jang tơre\k kăp g^t pơtho ăn kang [o# jang găh hơlen xơkơ\t.  

Lan chih păng pơre nơ\r

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định