Năr tơmơ\t: 25/9/2021

 

VOV4.Bahnar -  Đơ̆ng rŏng 28 năr ming hơmet jĭ Covid-19 tơ̆ Hnam pơgang hơmet jĭ Hiĕn hiang păng Jĭ Tơsŏh dêh char Dak Lăk, năr 24/9, bơngai jĭ Y.N.N (91 sơnăm, oei tơ̆ buôn Đrao, tơring Cư̆ Nĕ, apŭng Krông Ƀŭk, dêh char Dak Lăk) hlôi brŏk đơ̆ng hnam pơgang. Bơngai jĭ au đơ̆ng sơ̆ hlôi đei jĭ tŏk huyêt ap păng jĭ Tơsŏh.

Bơngai jĭ 91 sơnăm brŏk đơ̆ng hnam pơơgang

Lơ̆m khei năr ming hơmet, bơngai jĭ Y.N.N măh ăn dui jơhngơ̆m hăm ôxy lơ̆m khei ‘năr đunh. Bơngai jĭ Y.N.N ‘nŏh bơngai ‘lŏ kră mă blŭng kơ dêh char Dak Lăk mă kĕ yak hlŏh jĭ hơbŭh Covid-19 pơrăm. ‘Nau jing tơdrong chơt hơ iă ư̆h khan hơdrô̆ bơngai jĭ, ŭnh hnam bơngai jĭ mă lei tơdrong ƀô̆h hơdăh hôn bơnê tơdrong hơdrin đĭ jơhngơ̆m đon đơ̆ng Hơnĭh jang pơgang Dak Lăk lơ̆m bơ̆ jang tang găn păng vei lăng năng tông jơhngơ̆m jăn, ming hơmet bơngai jĭ Covid-19. Jô̆ trŭh 4 jơ kơsơ̆ brei, năr 24/9, Dak Lăk hlôi đei 1.745 ‘nu bơngai jĭ Covid-19, lơ̆m au đei 1.183 ‘nu bơngai jĭ đei hơmet klăih.

Tơblơ̆ nơ̆r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định