Năr tơmơ\t: 26/5/2022

 

VOV4.Bahnar - Hnam kơ măy Onion Mobility – Anih pơm gre kơ dâu hăm unh điên mă blŭng tơ̆ Campuchia pơ tơm bơ̆ jang đơ̆ng ‘năr 24/5 tơ̆ Tơ ring jang mŭk drăm gĭt kăl Sovannaphum, dêh char Kandal, hơ tăih kơ Anih tơm Phnom Penh dang 30 km.

Ƀok Kay Woo, bơ ngai pơ jing pơm hloi Kơ dră chĕp kơ̆l hnam kơ măy rap gre kơ dâu hăm điên Onion Mobility ăn tơ băt, hnam kơ măy đei jên jang hlŏh 20 triu đô la Mi, đei man lơ̆m hơ găt tĕh xă dang 2 ha.

Kiơ̆ trong jang sơ năm 2022-2023, hnam kơ măy vă pơm dang 3.000 tŏ gre tang vang điê̆n păng gre tuk tuk điê̆n (gre 3 tŏ jơ̆ng) vă tĕch tơ̆ ‘ngoăih, chă tơ drong jang ăn hlŏh 500 ‘nu bơ ngai. Dang ei, công ty oei man lơ anih sak điê̆n tơ̆ Anih tơm Phnom Penh păng 1,2 dêh char đei kơ drâm kon pơ lei.

Dơ̆ng: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định