Năr tơmơ\t: 22/1/2022

 

VOV4.Bahnar - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vă pơ gơ̆r ‘măng hop akŏm mă blŭng Hop akŏm tih Ấn Độ-Trung Á lơ̆m ‘năr 27/1 truh kiơ̆ trong trực tuyến. Hop akŏm đei tơ drong vang akŏm đơ̆ng kơ dră chĕp kơ̆l dôm teh đak Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan păng UUzbekistan. Tơ̆ Hop akŏm, kơ dră chĕp kơ̆l 6 teh đak tơ chĕng hơ drol vă pơ ma dơ nuh găh dôm trong jang vă pơ trŭt tơ drong pơ vei Ấn Độ - Trung Á tŏk roi ‘lơ̆ng ‘nao. Dôm kơ dră chĕp kơ̆l kŭm gô pơ ma dơ nuh tơ drong jang găh tơ drong tơ ring păng apŭng plĕnh teh vang bơ ngơ̆t truh, mă loi ‘noh tơ drong sơ đơ̆ng lơ̆m tơ ring. Hop akŏm tih ‘măng mă blŭng đei pơ gơ̆r hlôi tơ roi tơ drong tơ klep hơ dai roi ‘năr roi tŏk đơ̆ng Ấn Độ hăm Trung Á, tơ ring đei lăng ‘noh jĭ tơ ring tơ jê̆ pơ̆ih să đơ̆ng Ấn Độ. Kơ dră chĕp kơ̆l dôm pang hlôi đei dôm nơ̆r pơ ma dơ nuh tih tơ̆ dôm hop akŏm 2 pang păng lơ pang.

Thuem: Tơ blơ̆

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định