CHƯƠNG TRÌNH KHAY HENG TIỂNG TÀY NÙNG ​(Vằn 23/9/2021)

Vằn nẩy 23/9, chương trình mì bại phấn lăng nẩy: Bài fiểt mừa bại fiểc hết cúa Mặt trận Tổ quốc vạ bại pạng hết fiểc cúa tỉ phuông chang fiểc cạ hẩư pỉ noọng chắc, roọng riểc pỉ noọng xày căn tẳng có kha bản mấư dú slảnh Lào Cai. Chang phấn “Sức rèng vạ tởi slổng’’ phuối mừa bại thình cúa kin hẩư đếch eng mẻn ay sle đây khoái. Xày xáu phấn tin mừa hết kin slinh slổng cúa pỉ noọng dú lai tỉ chang tằng nặm mường, chương trình cụng mì kỉ bài then, sli, lượn phác thâng pỉ noọng.
Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

BAN DÂN TỘC - CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc: Nguyễn Thành Chung
Phó Giám đốc : Phan Thanh Hằng

Fanpage: "Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam"

Số máy thính giả: 08.626.151.88