Giờ phát chương trình
Dân tộc và Phát triển: 10h10, 19h40, Thứ 2 -> Thứ 6, VOV1
Kết nối 54 : 11h35, Thứ 7, Thứ 4, VOV1
Sắc màu dân tộc Việt Nam: 6h50,16h40, Chủ nhật, VOV2
Đại GĐ các dân tộc Việt Nam: 7h30,11h30, Thứ 6, Thứ 3, VOV2
Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam : 8h30,20h30, Chủ nhật, Thứ 4, VOV1
Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam: 16h15, Thứ 2 -> Thứ 7, VOV2

BAN DÂN TỘC - CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ KHU VỰC ĐÔNG BẮC
Địa chỉ: khu C, khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Giám đốc: Nguyễn Thành Chung
Phó Giám đốc : Phan Thanh Hằng

Fanpage: "Tiếng Tày-Nùng Đài Tiếng nói Việt Nam"

Số máy thính giả: 08.626.151.88