Xem ngày khác »

Lịch phát sóng Khu vực Tây Bắc ngày 6/10/2022

GIỜ PHÁT SÓNGTÊN CHƯƠNG TRÌNHCHI TIẾT
5H-5H30Lầy tzình congz Pẹ Mìu 
05H30 - 06H00Lầy tzình congz Chàn Thái 
07H00 - 07H30Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
11H00 - 11H30Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
11H30 - 12H00Lầy tzình phát sinh Chàn Thái 
12H00 - 12H30Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu 
18H45 - 19H00Coz phính miền Việt Nam nhây lầy tzình khzáng ca pá dung 
19H30 - 20H00Lầy tzình phát sinh Pẹ Mìu 
20H00 - 20H30Lầy tzình phát sinh Chàn Thái 
20H30 - 21H00Lầy tzình phát sinh Ìu Miền 
5H-5H30Thời sự tổng hợp tiếng Mông 
05H30 - 06H00Thời sự tổng hợp tiếng Thái 
07H00 - 07H30Thời sự tổng hợp tiếng Dao 
11H00 - 11H30Thời sự tổng hợp tiếng Dao 
11H30 - 12H00Thời sự tổng hợp tiếng Thái 
12H00 - 12H30Thời sự tổng hợp tiếng Mông 
18H45 - 19H00Ca nhạc các dân tộc thiểu số hàng ngày 
19H30 - 20H00Thời sự tổng hợp tiếng Mông 
20H00 - 20H30Thời sự tổng hợp tiếng Thái 
20H30 - 21H00Thời sự tổng hợp tiếng Dao 
5H-5H30Xor xưv luk Hmôngz 
05H30 - 06H00Xor xưv luk Thêir 
07H00 - 07H30Xor xưv luk Cho 
11H00 - 11H30Xor xưv luk Cho 
11H30 - 12H00Xor xưv luk Thêir 
12H00 - 12H30Xor xưv luk Hmôngz 
18H45 - 19H00Suôz gâux cxuô mênhx cxưx hâur niêx hnuz 
19H30 - 20H00Xor xưv luk Hmôngz 
20H00 - 20H30Xor xưv luk Thêir 
20H30 - 21H00Xor xưv luk Cho 
5H-5H30Chương trình quam kháo quam Mông 
05H30 - 06H00Chương trình quam kháo quam Tay 
07H00 - 07H30Chương trình quam kháo quam Dạo 
11H00 - 11H30Chương trình quam kháo quam Dạo 
11H30 - 12H00Chương trình quam kháo quam Tay 
12H00 - 12H30Chương trình quam kháo quam Mông 
18H45 - 19H00Chương trình quam khắp lài chựa côn hạng mự 
19H30 - 20H00Chương trình quam kháo quam Mông 
20H00 - 20H30Chương trình quam kháo quam Tay 
20H30 - 21H00Chương trình quam kháo quam Dạo 
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao