Yơh hyơ (Mơ-ak djơ\ bơyan)

Tơlơi adôh: Jêh Triêng

Pô adôh: Brol Ngoih

Sa\ Đăk Dục, tơring glông Ngọc Hồi, tơring ]ar Kon Tum

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương