O| buôi krô

Tơlơi adôh: Sêdang

Pô adôh: Y Nia

Plơi Kon B^, să Đăk Tơ Lung, tơring glông Kon Braih, Kontum

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương