Chúc mừng năm mới

Pô pơc\eh er: Thảo Dung

Pô c\ih boh pia: Thảo Dung – Bùi Thắng

Pô adôh: Grup Tik Tik Tak

 

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương