Hing ang amăng hrơi: 25/12/2020

 

VOV4.Jarai - Hro\m hăng vaccine pơgang Covid-19 Nano Covax yua Kông ti Nanogen pơkra phrâo hơmâo tlâ|o [ơi ană mơnuih ta, sa djuai vaccine pơko\n mơng Kông ti Vabiotech ăt hơmâo tlâ|o lăng [ơi ană kra [ơi bul pơtâo ia rơs^ Rều, plơi prong Cẩm Phả, tơring ]ar Quảng Ninh. Djuai vaccine pơgang Covid-19 mơng Vabiotech hơmâo tlâ|o lông lăng [ơi 12 drơi kra, hơmâo 2 liêu hăng tlâ|o pơataih nao rai 18 hrơi. Hơdôm drơi ană kra hơmâo tlâ|o vaccine le\ mơng 3 truh 5 thun, kơtrâ|o rơbêh 3kg, a`răng găng, huăi hơmâo tơlơi ruă hơget ôh. Tơdơi kơ 1 blan, [ing rơgơi kơhnâo amra pơto\ng lăng kơ tơlơi dưi pơgang klin mơng hơdôm drơi kra anai laih anun amra krăp lăng amăng 4 blan dong. Tơdah vaccine dưi pơgang klin le\, [ing ơi ia jrao amra lăi pơthâo kơ Ding jum ia jrao sem lăng, mă yua lăng [ơi ană mơnuih ta.

 

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương